Årsfest og seminar

Filibids årlige seminar, generalforsamling og fest
Mere end 80 gamle som nye filosoffer var med til af give filosofistudiet på Aarhus Universitetet sin første kandidat- og alumneside.

Årsfesten og seminaret er årets samlende begivenhed i Filibid, der både dækker over et filosofisk seminar med oplæg og diskussion, generalforsamling i foreningen og årsfest.

Til seminaret inviterer vi alt fra filosofiske big shots til up and coming filosoffer forbi til at opdatere og diskutere med os om de emner, der rører sig indenfor filosofien netop nu.

Til generalforsamlingen gør vi alt det, der hører sig en formel generalforsamling til – vi ser tilbage på året der gik i Filibid, vælger ny bestyrelse og nye aktiviteter til det nye år. Generalforsamlingen holdes kort, så vi kan nå til den festlige del af arrangementet.

Til årsfesten spiser, quizzer, hygger og danser vi sammen – og fejrer vores fællesskab som AU-filosoffer.

Filibids årsfest og seminar 2018 holdes lørdag den 21. april 2018 – følg med på denne side for at finde opdateringer med program for dagen og seminaret, information om tema for seminaret og oplægsholdere samt indkaldelse til generalforsamling.