Aktivitetspuljen

I Filibid har vi en aktivitetspulje, som kan søges af alle medlemmer og andre personer med tilknytning til Filosofi på Aarhus Universitet. Der kan søges til de fleste type arrangementer og lignende. Vi kræver dog at de falder ind under Filibids formål.

Sådan søger du:

Ansøgningen skal indeholde kontaktoplysninger på kontaktperson og oplysninger på foreningen. Det skal fremgår af ansøgning, hvordan jeres foreninger er knyttet til filosofi, hvis det ikke allerede er tydeligt.

Ansøgning skal indeholde et ansøgningsbeløb og en kort beskrivelse (ca. 5-10 linjer) af om hvordan midlerne vil blive brugt, hvornår og på hvad. Derudover skal der sendes et budgetoverslag.

Hvor meget og hvornår?

Puljen er på 5.000 kr., som skal fordeles på samtlige ansøgere. Den kan hæves i enkelte tilfælde, såfremt de er velbegrundede. 

Ansøgning skal sendes filibids@gmail.com og ansøgning besvares typisk inden for 2 uger. Der vil være et endelig svar efter, at bestyrelsen har holdt møde, hvilket varierer i løbet af året.

Puljen kan søges af:

  • alle medlemmer af Filibid
  • alle foreninger med tilknytning til filosofistudiet på Aarhus Universitet

Kriterier for at kunne søge puljen:

  • At formålet med aktiviteten falder ind under et eller flere af de tre punkter i Filibids formålsparagraf (Se nedenfor)

Aktivitetspuljen støtter bl.a.:

  • Tilskud til aktiviteter, såsom arrangementer, workshops o.l.
  • Opstart af nye faglige foreninger med tilknytning til filosofistudiet på Aarhus Universitet
  • Lukningstruede arrangementer
Filibids formål er at

– formidle kontakt mellem filosofi på Aarhus Universitets kandidatstuderende og alumner

– afholde faglige og sociale arrangementer til gavn for medlemmerne

– fungere som et fagligt og socialt forum, som sigter på at fastholde medlemmernes tilknytning til Aarhus Universitet også efter endt studietid

– styrke kandidatuddannelsen på filosofi på Aarhus Universitet og inspirere bachelorstuderende på filosofi og andre til at blive kandidatstuderende på filosofi på Aarhus Universitet