Generalforsamling

Konference, årsmøde og årsfest
Mere end 80 gamle som nye filosoffer var med til af give filosofistudiet på Aarhus Universitetet sin første kandidat- og alumneside.

Generalforsamlingen er årets samlende begivenhed i Filibid, der både dækker over årsmøde, filosofikonference og årsfest.

Til årsmødet gør vi alt det, der hører sig en formel generalforsamling til – vi ser tilbage på året der gik i Filibid, vælger ny bestyrelse og nye aktiviteter til det nye år.

Til konferencen inviterer vi alt fra filosofiske big shots til up and coming filosoffer forbi til at opdatere og diskutere med os om de emner, der rører sig indenfor filosofien netop nu.

Til årsfesten spiser, quizzer, hygger og danser vi sammen – og fejrer vores fællesskab som AU-filosoffer.

Generalforsamlingen 2015/2016 er lørdag den 2. april 2016 – følg med på denne side for at finde opdateringer med indkaldelse, replika ure program, konferencetema. Tilmeld dig Generealforsamlingen og årsfesten 2016 her.

Se tilbage på Generalforsamlingen 2014/2015