Generalforsamling 2014

Faglighed og saglighed

Henved 80 kandidatstuderende og alumner i mange aldre var mødt op, da Filibid holdt stiftende generalforsamling lørdag den 15. marts 2014. Efter en kort præsentation af tankerne bag foreningen, indledte Hans Fink dagen med et oplæg om filosoffers faglige identitet. I vanlig sikker og oplysende stil blev både ’identitets’ og ’fagligheds’ etymologier udledt og forholdet mellem faglighed og saglighed diskuteret. Oplægget gav anledning til en livlig debat om filosofiens og filosoffers rolle navnlig på arbejdsmarkedet.

På generalforsamlingen blev foreningens opgaver diskuteret, foreningen fik sine vedtægter og sit første budget og bestyrelse.

“Har filosoffer bedre sex?”

Efter generalforsamlingen var der fest i Matematisk Kantine, hvor en god buffet og billig bar var med til at skabe en god stemning. Underholdningen var en filosofiquiz, hvor spørgsmålene var så forskellige som ”Har filosoffer bedre sex?” (svaret er ja) til hvem der var vejledere på Hans Finks doktorafhandling (det var Richard Hare og Philippa Foot). Efter festen fortsatte de mest udholdende i Studenterbaren.

Alt i alt en god start for foreningen. Vi ser frem til næste års generalforsamling og fest!

Se diverse dokumenter fra generalforsamlingen her.

Se billederne fra generalforsamlingen her.