Kandidatstudiestart

Hvert år ved studieårets begyndelse arrangerer Filibid en introuge for nye kandidatstuderende, i samarbejde med Afdelingen for Filosofi og Idehistorie.

Introugen byder bl.a. på symposium, introduktion til kandidatuddannelsens 4 tematiske spor, oplæg fra kandidatstuderende fra senere semestre og struktur- og kompetenceafklaring, men har selvfølgelig også til formål at give nye kandidatstuderende mulighed for at lære hinanden og andre kandidatstuderende at kende.

Som festlig afrunding på ugen arrangerer vi også Filosofisk Sammenkomst, som er årsfesten for studerende og undervisere på filosofi. Du kan læse mere om Filosofisk Sammenkomst her.

Er du ny studerende på kandidatuddannelsen på filosofi, swiss replica watches kan du finde praktiske informationer her.